Tursaansydän

Kohti Vapautta! är en finsk folkrörelse som har fött kring
självständighetsdagens demonstrationstradition. Sedan år 2016 har man
anordnat nationalsocialistiska Kohti Vapautta-marscher som en motpol
till folkutbytet och den politiska eliten som böjer sig för utländska
pengar. Årligen den 6 december marscherar finska nationalsocialister på
Helsingfors gator, och vi hälsar också alla utländska kamrater välkomna
som skriver under våra värderingar.

Kohti
Vapautta! började som en årlig marsch, men det har utvecklats till en
folkrörelse som agerar året runt. Självständighetsdagen ska vara en
höjdpunkt för ett bestämt och ambitiöst arbete som man gör var dag i
varje del av Finland.

Vi är en rörelse av
aktörer; vi tror på att propaganda och handling stödjer varandra.
Politisk analys är kraftlöst om nationella inte vågar stå på gator och
försvara sin sak. Därför bjuder vi in alla kamrater som vet att det är
dags att gå från ord till handling!

Vi ses i Helsingfors den 6 december!