Tursaansydän

Kehotamme kaikkia kansallismielisiä tekemään kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle aina, kun poliittinen poliisi kohdistaa mielivaltaa tai laittomia toimia isänmaallisiin. Kantelun tekeminen on täysin maksutonta ja sen voi vaivattomasti tehdä lomaketta käyttäen. Kantelun voi myös tehdä takautuvasti alle kaksi vuotta vanhoista tapauksista. Tutustu aiheeseen täältä.

Alla on esimerkki yhdestä kantelusta, joka on tällä viikolla tehty:


1. Viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava taho, jonka toimintaa arvostelette.

Komisario J. Haapalainen Helsingin poliisista.


2. Jos kantelu koskee viranomaisen menettelyä, jota pidätte lainvastaisena, selostakaa tarkemmin — kenen menettelyä arvostelette?

30.11.2019 joukko Kohti Vapautta! -liikkeen kansalaisaktiiveja toteutti perustuslain turvaamaa kokoontumisvapauttaan Helsingin Keskuskadulla pitämällä esillä liikkeen lippuja ja jakamalla esitteitä ohikulkijoille. Täysin rauhallisesti sujuneeseen tapahtumaan tuli suuri määrä poliiseja uhkailemaan aktivisteja, että näiden tulisi putkareissun ja sakkojen uhalla luovuttaa takavarikkoon hallussaan olleet täysin lailliset vihreät liput, joissa oli esillä muinaissuomalainen tursaansydän-symboli (https://fi.wikipedia.org/wiki/Tursaansyd%C3%A4n).

Ensin poliisi väitti, että takavarikon syy on “pahennusta herättävä natsinmerkkiä muistuttava tunnus”. Tämä ei pidä paikkaansa ja vaikka pitäisikin, niin sekään ei olisi takavarikoinnin peruste, sillä kansallissosialistinen hakaristi ei ole Suomessa kriminalisoitu. Kun poliisia oltiin valistettu tursaansydämen historiasta ja merkityksestä, he hetken mietittyään keksivätkin uuden perustelun: nyt he väittivät kyseessä olevan kielletyn oppositiojärjestö Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (jäljempänä ”PVL”) tunnus, mikä ei ilmiselvästikään pidä paikkaansa.

Lopulta poliisi takavarikoi kaksi vihreää tursaansydän-lippua ja kertoi perusteluksi epäilyn laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisen.


3. Miksi menettely tai päätös on mielestänne lainvastainen?

Kansalaisten poliittisiin toimintavapauksiin kajoaminen tulisi olla korkean kynnyksen takana. Tässä oli kyse täysin rauhanomaisesta julkisesta aktivismista, jota Kohti Vapautta! -liike on järjestänyt ilman vastaavia ongelmia pitkin vuotta 2019 ympäri Suomen ja myös Helsingissä. Nähdäkseni poliisi kajosi nyt näin voimakkaasti lain turvaamiin oikeuksiin, koska sille oli ulkopuolelta tullut painetta liittyen lähestyvään itsenäisyyspäivään, josta oli jälleen runsaasti julkista keskustelua, missä vaadittiin jopa kokoontumisvapauksien poistamista kansallissosialisteilta. Tällaisen huutoäänestyksen ei tulisi kuitenkaan ohjata poliisin toimintaa. Vastaavaan menettelyyn ei lukuisilla aiemmillakaan kerroilla ole nähty aihetta.

Ei ole olemassa mitään lainvoimaista päätöstä, että Kohti Vapautta! -liike olisi PVL:n toiminnan jatkamista, kuten poliisi on tilanteessa väittänyt. Liike on myös itse kiistänyt julkisesti tämän väitteen:

“Kohti Vapautta! -kansanliike ei ole minkään järjestön jatkumoa vaan täysin itsenäinen organisaatio. Mediassa on väitetty, että Kohti Vapautta! olisi kielletyn oppositiojärjestön Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) suoraa jatkumoa, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Osalla jäsenistöstä voi olla taustaa PVL:ssä, mutta ei kaikilla. Myöskään kaikki PVL:n jäsenet eivät ole Kohti Vapautta! -liikkeen jäseniä. Nähdäksemme edellä mainituilla yksityiskohdilla ei pitäisi olla edes kovin paljoa merkitystä, sillä tietääksemme PVL:n jäsenille ei ole määrätty kieltoa osallistua poliittiseen toimintaan. Myöskään kansallissosialismi ei ole Suomessa kriminalisoitu, joten väitteet “laittomasta poliittisesta toiminnasta” ovat tuulesta temmattuja.”

Lähde: https://kohtivapautta.com/2019/11/11/tarkennuksia-viime-paivien-uutisointiin/

Takavarikointipöytäkirjassa poliisi perustelee lippujen takavarikoimista lipun värimaailmalla ja kansallissosialismiin viittaavalla tunnuksella sekä sanomalla. Kuitenkaan vihreä värimaailma tai kansallissosialismi eivät ole Suomessa kiellettyjä. Myöskään ne ei voi olla todisteita PVL:n toiminnan jatkamisesta, koska PVL:n oikeudenkäynnissä ei käsitelty kansallissosialismin kieltämistä. Ei voi olla niin, että kansallissosialisteilta kielletään oikeus ylipäänsä julkiseen poliittiseen toimintaan vetoamalla PVL:n kieltoon.

Tapahtumassa ei myöskään toteutunut mikään Kokoontumislain kohdassa 20 § eritelty asia, jotka oikeuttaisi poliisin puuttumisen tilaisuuteen.

Kokoontumislain kohdassa 21 § puolestaan kirjoitetaan “välittömästä vaarasta” ja toimimisesta ”olennaisesti lainvastaisesti”. Kokoontumislakikaan ei siis millään tapaa oikeuta poliisin toimintaa 30.11.2019.

Iltalehdessä 3.12.2019 haastateltu yhdistysoikeudesta väitellyt hallintotieteiden tohtori Matti Muukkonen sanoo itsenäisyyspäivää edeltäneeseen mediakohuun liittyen, että “kukaan Suomessa ei voi sanoa etukäteen, mitä laittoman yhdistystoiminnan jatkaminen on, koska siitä ei ole oikeuskäytäntöä. Poliisin on kerättävä paikalta todisteita siitä, että kyse on nimenomaan samojen henkilöiden samanlaisesta marssista ja tehtävä päätökset sen jälkeen.”

Lähde: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/3a996d0a-3053-434d-9dd6-1b782b337aa0

Jos poliisi perustelee takavarikointia sillä, että täytyisi saada väitetyn rikosepäilyn todistusaineistoa, olisi riittänyt paikan päällä otetut valokuvat. Tilanteessa olleet poliisit ottivatkin valokuvia lipuista ja keräsivät paikalla olleiden henkilötietoja, joten takavarikko oli tarpeeton todistelun näkökulmasta.

Oikeutusta poliisin menettelylle ei löydy myöskään pakkokeinolaista, jonka 2 § Suhteellisuusperiaate, 3 § Vähimmän haitan periaate tai 4 § Hienotunteisuusperiaate eivät mikään toteutuneet tässä takavarikkoasiassa.


4. Oletteko kannellut tai valittanut asiasta jo muulle viranomaiselle?

En.